Christer visade några korttrick. Bl.a. en ny variant av Tiny Plunger och The Gift Black by Angelo Carbone. Christer visade även ett nytt trolleribord som tillverkats av medlemmen Henrik Ericsson.

Årsmötesförhandlingarna som leddes av Joakim Hemmingsson och blev snabbt avklarade. Medlemsavgiften beslutades oförändrad (150:- och 75:- för juniorer). Hur den nya styrelsen ser ut redovisas längre ner på sidan.

Christer visade en ihopklippt film från 1997 och framåt från olika JMF aktiviteter. T.ex. Föreställning på Jamtli 1997, TV4 1997, familjeföreställning 2003. JMF 10 års jubileum m.m.

 

Styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande: Joakim Hemmingsson
Sekreterare: Christer Hjertzen
Kassör: Svea Persson
Vice ordf. Martin Andersson
Ledamot: Björn Englund
Suppleant: Hans Landsten
Suppleant: Vakant
Klubbmästare: Karl-Ivan Försth