Årsmötesförhandlingarna leddes av Joakim och blev snabbt avklarade. Medlemsavgiften beslutades oförändrad (150:- och 75:- för juniorer). Hur den nya styrelsen ser ut redovisas nedan.

Styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande: Joakim Hemmingsson

Sekreterare: Christer Hjertzen

Kassör: Svea Persson

Vice ordf. Kjell Persson

Ledamot: Björn Englund

Supleant: Hans Landsten

Supleant: Vakant

Klubbmästare: Karl-Ivan Försth