Ingen större uppslutning blev det på årsmötet. Kanske pga Corona eller minskat intresse för trolleri i Jämtland. Mycket var tänkt att hända på detta möte så programmet fick kortas ner pga få deltagare. Det blev ändå mycket trolleri. Många nya trick och idéer presenterades.

Efter mötet följdes alla med hem till Svea som bestämt dig för att sälja all sin rekvisita. Svea har upprätt genom åren som clownen Pillimaro med tokigt trolleri m.m. Nu har Pillimaro gått i pension. Deltagarna på mötet fick chansen att fynda bland mycket trollerirekvisita. Bra tillfälle för dem som uppträder som barn/familjeunderhållare. Allt såldes.
Joakim höll i årsmötet och Christer förde anteckningarna. Nya styrelsen blev exakt som föregående år:

Ordförande: Joakim Hemmingsson
Sekreterare: Christer Hjertzen
Kassör: Svea Persson
Vice ordf. Hans-Ivar Gjersvold
Ledamot: Björn Englund
Suppleant: Hans Landsten
Suppleant: Martin Andersson
Klubbmästare: Karl-Ivan Försth