Välbesökt möte där Riku Koponen stod för ett mycket intressant seminarium med inriktning på mentalism och hypnos.

Tre timmar långt blev seminariet då Riku efter denna tid måste åka till flygplatsen för vidare transport till Stockholm.
Sammanfattningsvis så blev det ett lyckat seminarium där Riku delade med sig av sina erfarenheter och deltagarna fick lära sig en hel del nytt.

Riku hade dagen innan haft en uppskattad föreställning tillsammans med Joakim Hemmingsson på Tingshuset i Östersund.

Efter att Riku hållit sitt seminarium så startade årsmötet som blev snabbt avklarat och valen utföll enligt nedan.

Inbjudan från föreningen FUSK om att närvara på deras möte den 17:e mars togs upp för diskussion och sex personer berättade att man kommer att anmäla sig dit och ytterligare några ville avvakta lite.

Styrelsen fick följande sammansättning:

Ordförande: Kjell Persson “Mac Moto”

Sekreterare: Christer Hjertzen “Trollkarlen Christer”

Kassör: Svea Persson “Pillimaro”

Vice ordf. Johannes Melander

Ledamot: Björn Englund

Supleant: Joakim Hemmingsson

Supleant: Sara Svensson

Klubbmästare: Karl-Ivan Försth “Ivan den Magiske”