Seminariumet med Mark den 23 april startade kl 16:00 och höll på i nästan 3 timmar varefter Mark startade försäljningen av sina trolliriartiklar, lecture notes m.m. som han hade med sig. Deltagare i seminariumet var ca. 15 personer. Seminariumet startade med att Mark visade intoduktionen i sin DVD. Därefter gick Mark igenom olika idéer och erfarenheter från att trolla med barn. Här berättade han bl.a. hur man kan använda kända sagor i sitt framträdande med barn.

Efter att berättat och demonstrerat effekter rörande barntrolleri så gick Mark över till att visa andra effekter med Kort, Card Stick, Mobiltelefon m.m.

Trick som Mark hade till försäljning var bl.a. Two Right Every Time, This One, Do You Believe In Coincidences, Amazing Vanishing Mobile Phone, Clatter Boxes, Card Stick m.m.

På kvällen så avslutades det hela med en restaurangbesök tillsammans med Mark och hans fru.